Sodobne rešitve za učinkovite procese

Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Svetovalci


mag. Primož Hvala

Pri svetovalnem delu kombinira znanja in izkušnje s treh področij – trženje, prodaja in HR. V zadnjem obdobju daje poudarek prodajnem managementu in vodenju. Pri naročnikih izvaja svetovalne projekte in treninge oziroma delavnice. Nekaj vsebinskih področij njegovih projektov:

 • Povečevanje prodajne učinkovitosti prodajalcev
 • Izboljšanje prodajne argumentacije in prodajnega nastopa prodajalcev
 • Analiza prodajnega managementa in implementacija potrebnih sprememb
 • Coaching vodjem prodaje, vodjem prodajnih ekip, poslovalnic
 • Evaluacija in razvoj vodstvenega ali prodajnega potenciala posameznikov
 • Razvoj vodji in prodajalcev - šola vodenja, šola prodajnega managemneta, akademija prodaje
 • Postavitev KAM v različnih prodajnih organizacijah
 • Opredelitev in implementacija prodajnih procesov, implementacija svetovalne prodaje
 • Razvoj produktnega portfelja, novih proizvodov…


Projekte izvaja v različnih industrijah – IT, turizem, finance, zavarovalništvo, industrija, FMCG…

Na Cotrugli BS predava na klasičnem in executive MBA programih predmet Sales Management v Zagrebu in Beogradu. Na Ekonomski fakulteti je asistent pri predmetu Prodajni management. Je programski vodja konference Sales Summit, Marketing Summit Belgrade in Sarajevo, Prodaja in marketing na policah, Družinsko podjetništvo, Izvozni fokus…

mag. Mia Bone, univ.dipl.psih.

Pri svojem delu kombinira znanja, pristope in orodja s področja coachinga in mentorstva ter psihologije. Največ izkušenj ima z vodstvenim kadrom s področja prodaje in trženja. Pri naročnikih izvaja individualne coachinge ter svetovalne treninge in delavnice s sledečimi tematskimi poudarki:

 • Učinkovitejša komunikacija
 • Postavljanje ciljev SMART, strategij in vizije
 • Povečevanje poslovne uspešnosti in zadovoljstva posameznika
 • Izkoriščanje lastnih potencialov in krepitev potencialov ekipe
 • Povečevanje motivacije
 • Implementacija načel coachinga pri vodjih
 • Razvoj in implementacija kulture coaching v organizaciji
 • Podpora pri oblikovanju internih programov mentorstva
 • Reševanje težav
 • Evalvacija in razvoj posameznikovih/ekipnih potencialov in potreb


Svoje izkušnje je dopolnjevala z magistrskim študijem iz coachinga in mentorstva (Oxford, VB).

Matej Krivic

Pri svetovalnem delu kombinira znanja in izkušnje s področij prodaja in HR, ter izvaja svetovalne projekte in treninge oziroma delavnice. Nekaj vsebinskih področji njegovih projektov:

 • Povečevanje poslovne in prodajne učinkovitosti
 • Implementacija poslovnih sprememb v organizacijo
 • Implementacija ciljnega vodenja in nagrajevanja
 • Implementacija kompetenčnih modelov
 • Implementacija sistema talentov in naslednikov
 • Implementacija ocenjevanja vodij z metodo 360° MSF
 • Coaching vodjem in zaposlenim
 • Evaluacija in razvoj vodstvenega, prodajnega ali socilanega potenciala posameznikov
 • Razvoj vodji in zaposlenih – šola vodenja, šola prodajnega managementa
 • Raziskave organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih
 • HR Audit procesov
 • Opredelitev in implementacija HR procesov
 • Implentacija informacijske podpore HR procesom


Svojo karierno pot je začel leta 2001 v svetovalnem podjetju TMI Adria, ki je bila del mednarodnega svetovalnega podjetja TMI s sedežem na Danskem, kot junior consultant. Skupaj s partnerji je leta 2007 ustanovil svetovalno podjetje HSC, kjer deluje še danes.

Urška Rojc

Pri svojem delu kombinira znanja s področja sociologije, organizacije in prodaje. Glavna področja delovanja so:

 • svetovanje strankam pri uporabi DNLA expert systema,
 • administrativna podpora poslovnim procesom,
 • HR analize,
 • HR raziskave ter vsebinska priprava delavnic za upravljanje uspešnosti zaposlenih.