Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Sodobne rešitve za učinkovite procese

360 MSF


Metoda 360° vam omogoča hitro in enostavno zbiranje povratnih informacij o uspešnosti zaposlenih in razvitosti njihovih ključnih poslovnih vedenj, ki jih organizacija od zaposlenih zahteva. Želena poslovna vedenja posameznika lahko ocenjujemo iz štirih smeri:

  • samoocene,
  • ocene nadrejenega,
  • ocene sodelavcev na istem nivoju,
  • ocene podrejenih.


Metoda 360° je za identifikacijo razvojnih potreb zaposlenih ena izmed najpogosteje uporabljenih metod v moderni HR praksi. Obstaja veliko ponudnikov tovrstnih rešitev na trgu, od katerih se naša rešitev razlikuje v fleksibilnosti in prilagojenosti specifičnim zahtevam naše stranke. Zgradimo jo na podlagi vaše poslovne strategije in modela kompetenc, ki je relevanten za vaše poslovanje.

V kombinaciji z merjenjem potenciala preko DNLA sistema, vam ponujamo podrobnejše analize. Z informacijsko rešitvijo ETWeb celoten proces merjenja programsko podpremo, kar zagotavlja enostavnost uporabe, s katero se popolnoma izognemo administrativnim problemom, ki so brez programske podpore zelo pogosti. Z uporabo rešitve ETWeb je sam postopek ocenjevanja hitrejši in učinkovitejši, zagotavlja boljši sistem poročil ter olajša postopke samega razvoja poslovnih vedenj. V celotnem procesu izgradnje vam strokovno pomagamo v vseh fazah vzpostavitve metode 360° ter zagotovimo ustrezno usposabljanje.


Ključ do spremembe vedenja je v sprejetju povratne informacije in motivaciji za spremembo, ki jo določimo v razvojnih ciljih. Za vas pripravimo pregled rezultatov in razgovor z sodelujočim posameznikom, na katerem skupaj z njim pripravimo kvaliteten razvojni načrt. Takšno srečanje v praksi imenujemo coaching za povratno informacijo.


Kako izvedemo coaching za povratno informacijo?

Pregled rezultatov pridobljenih v samem merjenju je namenjen čim bolj natančnemu določanju razvojnega načrta vsakega posameznika. Pri tem želimo doseči čim večjo motivacijo udeleženca za razvojno spremembo. Gre za prilagojen proces, ki vključuje:

  • natančno prepoznavo področij razvoja,
  • pripravo coaching načrta za individualni razvoj,
  • pridobivanje kvalitativnih mnenj od vodij in sodelavcev,
  • zagotavljanje celovite povratne informacije na osnovi poročil in analize,
  • analiziranje vedenj, ki zahtevajo takojšnjo spremembo,
  • razvijanje usklajenega razvojnega načrta.