Sodobne rešitve za učinkovite procese

Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Selekcija


Zaposliti pravo osebo je zelo dobra poteza, ki jo podjetje lahko naredi, medtem ko je zaposlitev napačne osebe ena izmed dražjih napak. Z natančnimi selekcijskimi sistemi vam pomagamo, da se pri zaposlovanju najboljših kandidatov izognete napakam.
Sistem selekcije temelji na uporabi modela kompetenc in DNLA assessment programa, ki se osredotoča na kvaliteto ponujenih socialnih, vodstvenih in prodajnih potencialov kandidatov. Sistem zaposlovanja je podprt z informacijsko podporo TalentLink, ki znatno racionalizira proces samega zaposlovanja.


Prednosti sistema:

  • velik prihranek časa od iskanja kandidatov do zaposlitve,
  • DNLA programi za določitev potenciala internih in eksternih kandidatov,
  • podpora procesom selekcije, ki temelji na predhodno določenih kompetencah.


DNLA program je v veliko pomoč procesu selekcije, saj omogoča celovito analizo potencialov bodočega sodelavca, s čimer se izognemo napačni oceni pri izboru. Po opravljenem testiranju izvedemo primerjavo zahtev delovnega mesta z razvitostjo kandidatovih potencialov. Zato lahko na srečanju s kandidatom vodimo dobro strukturiran selekcijski intervju. Sistem nam omogoča tudi neposredno primerjavo kandidatov med seboj. S tem se znatno izboljša podlaga za sprejemanje dobrih zaposlitvenih odločitev, kar v praksi pomeni nižje stroške.