Sodobne rešitve za učinkovite procese

Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Upravljanje učinkovitosti/ciljno vodenje


Upravljanje učinkovitosti se osredotoča na pripravo zaposlenih za njihovo osebno učinkovitost v prihodnosti. Če želimo dolgoročno uspešno organizacijo, potem moramo zagotoviti ustrezno doseganje rezultatov zaposlenih na vseh nivojih.


Naš pristop vam omogoča spremljanje uspešnosti svojih zaposlenih glede na doseganje rezultatov:

  • Povezovanje individualnih ciljev s poslovnimi cilji in strategijo,
  • izobraževalna in svetovalna podpora procesu ciljnega vodenja,
  • ustvarjanje povratne informacije za povečanje učinkovitosti zaposlenih, timov in oddelkov,
  • razvijanje veščin in znanj, potrebnih za zvišanje nivoja individualne uspešnosti zaposlenih,
  • povratna informacija o uspešnosti zaposlenih,
  • posredovanje kvalitetnih informacij drugim HR procesom,
  • celovita informacijska podpora.


Takšen prilagojeni pristop pripomore k temu, da je upravljanje učinkovitosti stalen proces, ki motivira zaposlene za dosežke in razvoj. Vsak projekt upravljanja učinkovitosti začnemo tako, da se poučimo o ciljih in načinu poslovanja naročnika. Nato sledi oblikovanje celotnega sistema upravljanja učinkovitosti. Sisteme učinkovitosti gradimo s postavljanjem organizacijskih, sektorskih in individualnih ciljev po celotni strukturi organizacije. Tako se vzpostavi povratna informacija o individualni učinkovitosti in razvojnih potrebah posameznika. Cilji morajo biti merljivi, da jih zaposleni in vodje lahko ustrezno spremljajo. Ključen izziv učinkovitosti je prepletanje ciljev v organizaciji; na nivoju posameznikov in posameznih organizacijskih enot. Zato je izrednega pomena, da zagotovimo takšen sistem, ki omogoča soočanje s tem izzivom.


Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji. Zato je sistem zasnovan tako, da proces omogoča in olajša, ne pa da ga nadomesti. V veliko podporo procesu je tudi informacijska rešitev ETWeb.
Pregled uspešnosti posameznika je zadnja faza pri sistemu upravljanja učinkovitosti. Vključuje razgovore med vodji in zaposlenimi glede njihovih rezultatov. Gre za izjemno zahtevno nalogo, ki jo morajo menedžerji kvalitetno izvesti, saj je pravilnost ocenjevanja eden izmed ključnih pogojev za dobro delovanje sistema upravljanja učinkovitosti. Tudi v tej fazi pomagamo menedžerjem in zaposlenim z ustreznim individualnim ali skupinskim usposabljanjem.