Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Sodobne rešitve za učinkovite procese

Lean za storitvena podjetja


V oteženih gospodarskih razmerah podjetja iščejo načine za zmanjšanje stroškov in povečanje prihodkov. Lean je idealna za te razmere, saj se osredotoča na odstranitev potrat, izboljšanje produktivnosti ter povečanje prožnosti. Čeprav večina podjetij že uporablja programe lean, ti ne dajejo vedno otipljivih rezultatov.


Uspešnost se pokaže pri odgovorih na ta ključna vprašanja:

  • Kako naj zastavimo podporo lean za zagotavljanje večje učinkovitosti?
  • Kateri je najboljši način za vpeljavo programa lean in zmanjšanje tveganja za neuspeh?
  • Kako lahko vključimo vse nivoje organizacije?
  • Kako lahko merimo napredek in zagotovimo usklajenost s cilji podjetja?
  • Kako prenašamo znanje in tehnike lean na zaposlene?


Lean je eden od načinov za znatno izboljšanje poslovne konkurenčnosti podjetij. S stranko sodelujemo v vseh fazah vpeljave lean, od pilotnih projektov do ambicioznih, transformacijskih programov za celotno podjetje.


Naš pristop temelji na:

  • Strategiji lean. S strankami sodelujemo pri določanju strateških, na kupca usmerjenih pristopov in prednostnih nalog, ki bodo imeli največji učinek ter bodo zagotovili usklajenost ciljev s strategijo podjetja.
  • Oblikovanju programa. Oblikujemo programe za doseganje največjih poslovnih in finančnih učinkov, tako da začnemo s smiselnimi, premišljeno načrtovanimi projekti, ki se osredotočajo na prednostna področja. Spremljamo in merimo napredek, postavljamo natančno določene mejnike in metriko za zagotavljanje pričakovanega končnega učinka.
  • Upravljanju sprememb in prenosu znanja. Trajnost sprememb je odvisna tudi od zavzetosti ter vedenjskih sprememb na vseh stopnjah organizacije. Naš pristop za upravljanje sprememb, narejen po meri, to omogoča. Poleg tega prenašamo naše zmogljivosti in veščine na zaposlene naših strank.