Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Sodobne rešitve za učinkovite procese

Vrednotenje delovnih mest


Ocenjevanje delovnih mest je sistematičen način določanja vrednosti delovnega mesta glede na druga delovna mesta v organizaciji. Z sistematično primerjavo delovnih mest lahko določimo relativno vrednost posameznega delovnega mesta za namen izdelave racionalne plačne strukture.Gradar – sistem za vrednotenje delovnih mest

Gradar je napreden spletni sistem za vrednotenje delovnih mest. Mogoče ga je uporabiti za različne karierne poti: strokovnjake, vodstvo in projektni menedžment, s skupnimi ali karierno specifičnimi dejavniki. S pomočjo te selekcije dejavnikov lahko gradar ovrednoti celoten razpon delovnih mest od nekvalificiranih delavcev do vodij. Sistem je kompatibilen z že obstoječimi tarifnimi in ocenjevalnimi sistemi ter pogodbami o zaposlitvi kot tudi z Evropskim ogrodjem kvalifikacij in ga je mogoče uporabiti v vseh oddelkih in podjetjih.

Delovno mesto se vrednoti na podlagi sistema dejavnikov, ki na kvalitativni in kvantitativni ravni opisujejo zahteve delovnega mesta. Ti dejavniki dovoljujejo dosledno vrednotenje delovnih mest vseh kariernih smeri. Tako gradar zagotavlja pravično, realistično in razumljivo vrednotenje delovnih mest brez starostne in spolne diskriminacije.


Več informacij o sistemu dobite na: www.gradar.com.