Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Sodobne rešitve za učinkovite procese

Matej Krivic


Pri svetovalnem delu kombinira znanja in izkušnje s področij prodaja in HR, ter izvaja svetovalne projekte in treninge oziroma delavnice. Nekaj vsebinskih področji njegovih projektov:

 • Povečevanje poslovne in prodajne učinkovitosti
 • Implementacija poslovnih sprememb v organizacijo
 • Implementacija ciljnega vodenja in nagrajevanja
 • Implementacija kompetenčnih modelov
 • Implementacija sistema talentov in naslednikov
 • Implementacija ocenjevanja vodij z metodo 360° MSF
 • Coaching vodjem in zaposlenim
 • Evaluacija in razvoj vodstvenega, prodajnega ali socilanega potenciala posameznikov
 • Razvoj vodji in zaposlenih – šola vodenja, šola prodajnega managementa
 • Raziskave organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih
 • HR Audit procesov
 • Opredelitev in implementacija HR procesov
 • Implentacija informacijske podpore HR procesom


Svojo karierno pot je začel leta 2001 v svetovalnem podjetju TMI Adria, ki je bila del mednarodnega svetovalnega podjetja TMI s sedežem na Danskem, kot junior consultant. Skupaj s partnerji je leta 2007 ustanovil svetovalno podjetje HSC, kjer deluje še danes.